Автошкола “Авто-Бойс” осигурява обучение за следните категории:

Кат. А – водач на мотоциклет.

  • Теоретичното обучение за тази категория включва 36 учебни часа.
  • Практическото обучение за категория А е ограничено в 20 учебни часа.

Кат. В – водач на лек автомобил.

  • Теоретичното обучение включва 40 учебни часа (Обхваща теми като “Общо устройство на МПС”, “Безопасност на движението по пътищата” и др.).
  • Практическо обучение (управление на автомобил) – 31 учебни часа с учебен автомобил по избор на кандидат-водача.

Кат. С – водач на товарен автомобил.

    • Теоретичното обучение покрива теми като ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”.
  • Практическото обучение включва 20 учебни часа с товарен автомобил

За записване за шофьорски курс в автошкола “Авто-Бойс” или за запитване за цени и услуги се свържете с нас!
Нужният набор от документи и допълнителни изисквания за всяка от категориите можете да откриете в следващия модул. За целта моля изберете необходимата категория!

Кат. ВЕ – Водач на състав с допустима максимална маса 7000 кг.

 Практическо обучение 12 учебни часа.

Теоретичното обучение се провежда в лицензиран от ДАИ кабинет. На разположение на кандидат-водачите е преподавател с дългогодишен стаж.Продължителността на теоретичното обучение е според изискванията за съответната категория. Практическото обучение е съобразено с определения брой учебни часове за всяка категория, и със свободното време и индивидуалните особености на всики курсист.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 18 години.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 24 години( 20 години ако водачът притежава СУ на мотоциклет от кат. А2 от поне 2 години)

 

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 17 г. и 9м.
Необходими документи за записване в курс: Лична карта,  диплома за завършено образование и цветна снимка 1бр.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 18 г.
Необходими документи за записване в курс: Лична карта,  диплома за завършено образование,СУМПС, контролен талон и цветна снимка 1бр.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 21 г., да има свидетелство за управление на МПС от категория В и валиден психотест.Необходими документи за записване в курс: Лична карта, диплома за завършено образование, 1 бр. снимка,  свидетелство за управление на МПС и талон, психотест.

НАРЕДБА 41 от 04.08.2008 г. (Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008 г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е; D1; D1+E; D; D+E, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

Обучението се състои от две части Теоретична и Практическа част. Има два вида обучение:

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

На начално обучение подлежат всички водачи които са придобили съответната категория както следва: С; С+Е- след 10.09.2009 г. D; D+Е- след 10.09.2008 г. (след завършване на курса кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва: С; С+Е- преди 10.09.2009 г. D; D+Е- преди 10.09.2008 г. (след завършване на курса кандидатите не полагат изпит)КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС
(DRIVER QUALIFICATION CARD)

Обучението и картата която е издадена от съответната „Регионална Дирекция-ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването и всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението Учебния център издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.