Автошкола “Авто-Бойс” осигурява обучение за следните категории:

Кат. А – водач на мотоциклет.

 • Теоретичното обучение за тази категория включва 36 учебни часа.
 • Практическото обучение за категория А е ограничено в 20 учебни часа.

Кат. В – водач на лек автомобил.

 • Теоретичното обучение включва 40 учебни часа (Обхваща теми като “Общо устройство на МПС”, “Безопасност на движението по пътищата” и др.).
 • Практическо обучение (управление на автомобил) – 31 учебни часа с учебен автомобил по избор на кандидат-водача.

Кат. С – водач на товарен автомобил.

  • Теоретичното обучение покрива теми като ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”.
 • Практическото обучение включва 20 учебни часа с товарен автомобил

Кат. D – водач на автобус.

  • Теоретичнто обучение покрива темата “Превоз на пътници”
 • Практическо обучение

Кат. M – водач на мотопед.

 • Теоретичнто обучение покрива темите “Безопасност на движението по пътищата” и “Общо устройство на МПС”.
 • Практическо обучение

За записване за шофьорски курс в автошкола “Авто-Бойс” или за запитване за цени и услуги се свържете с нас!
Нужният набор от документи и допълнителни изисквания за всяка от категориите можете да откриете в следващия модул. За целта моля изберете необходимата категория!

Теоретичното обучение се провежда в лицензиран от ДАИ кабинет. На разположение на кандидат-водачите е преподавател с дългогодишен стаж.Продължителността на теоретичното обучение е според изискванията за съответната категория. Практическото обучение е съобразено с определения брой учебни часове за всяка категория, и със свободното време и индивидуалните особености на всики курсист.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 16 г. Необходими документи – копие на лична карта, свидетелство за завършено образование и една цветна снимка.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 18 години.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 24 години( 20 години ако водачът притежава СУ на мотоциклет от кат. А2 от поне 2 години)

 

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 17 г. и 9м.
Необходими документи за записване в курс: Копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование и цветна снимка 1бр.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 18 г.
Необходими документи за записване в курс: Копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование и цветна снимка 1бр.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 21 г., да има свидетелство за управление на МПС от категория В и валиден психотест.Необходими документи за записване в курс: Копие на лична карта, копие на свидетелство за завършено образование, 1 бр. снимка, копие на свидетелство за управление на МПС и талон, психотест.

Изисквания – Кандидатът трябва да има навършени 24 г., две години след завършен курс за кат.С, валиден психотест. Необходими документи за записване в курс: копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование, копие на свидетелство за управление на МПС от категория С, копие на контролен талон и удостоверение за психологическа годност, справка за нарушител( издава се от КАТ)

НАРЕДБА 41 от 04.08.2008 г. (Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008 г.) се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент.

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е; D1; D1+E; D; D+E, както и тези които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

Обучението се състои от две части Теоретична и Практическа част. Има два вида обучение:

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

На начално обучение подлежат всички водачи които са придобили съответната категория както следва: С; С+Е- след 10.09.2009 г. D; D+Е- след 10.09.2008 г. (след завършване на курса кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса)

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва: С; С+Е- преди 10.09.2009 г. D; D+Е- преди 10.09.2008 г. (след завършване на курса кандидатите не полагат изпит)КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС
(DRIVER QUALIFICATION CARD)

Обучението и картата която е издадена от съответната „Регионална Дирекция-ДАИ” имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването и всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението Учебния център издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.