За автошкола “Авто-Бойс”

Автошкола “Авто-Бойс”? – Кои сме ние?!?

Фирма „Ауто-Бойс” е автошкола с утвърдени позиции по отношение качеството на провежданите шофьорски курсове. Авто-учебният център предлага на своите курсисти възможност за работа с квалифицирани специалисти с богат професионален опит. Спокойствието и комфорта по време на практическата подготовка (кормуването) се гарантира още и от отличното техническо състояние на учебните автомобили в автошколата (повече информация можете да откриете тук).

Подготовката по теоретичната част е базиран на представяне на реални ситуации и разлини игрови модели които са чудесна основа за успешното преминаване на листовките. Обучението на кандидат-шофьорите по теория се провежда в два съвременно оборудвани кабинети, отговарящи на всички действащи стандарти за този вид обучение. На разположение е и специалист-консултант, който може да съдейства по време на самостоятелната теоретична подготовка на курсистите.

Услуги, предлагани от автошкола „Авто-Бойс”

Автошкола „Авто-Бойс” предлага следните услуги:

  1. Организиране и провеждане на шофьорски курсове за водачи на МПС от категории: AМ, А1 ,А2, A, В, BE, С, D.
  2. Курсове за възстановяване на шофьорски умения (опреснителни курсове).
  3. Провеждане на допълнително обучение по Наредба 41 на МТСИТ и Европейска Директива 59/2003 за издаване на Карта за квалификация на водачи за превоз на товари и пътници.

Мисия, цел и задачи на автошкола „Ауто-Бойс”

Автошкола „Ауто-Бойс” осигурява високо качество на обучение, съобразявайки се с комфорта на своите кандидат-шофьори с оглед място и време за провеждане на практическите часове. Мисията на автошколата е да запознае своите курсисти с всички въпроси, засягащи безопасното шофиране, което в голяма степен е обезпечено от теоретичния и практическия опит на нашите автоинструктори.  „Ауто-Бойс” гарантира не само получаване на шофьорска книжка, но и придобиване на шофьорски умения – цел и същевременно задача на предлаганото автообучение. Присъединете се към нашата мисия!